Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Rack pro hraní s kapelou na koncertech

music rack

Na koncertech s kapelou Durman jsem často musel hrát, aniž bych se slyšel. Většina zvukařů měla mizernou aparaturu. Rozhodl jsem se tedy vyřešit si tento problém po svém. Jediným schůdným řešením byla stavba vlastního racku, který měl sbírat potřebné signály a posílat je přes vysílačku do mých uší. Zároveň jsem musel celé řešení vymyslet tak, tak aby bylo co nejlevnější a v rozumné kvalitě.

Zakoupil jsem si běžný kufr, celý jsem ho rozebral na jednotlivé díly a opět složil tak, aby víko nyní tvořilo spodní díl. Do tohoto dílu měla přijít všechna drobná elektronika. Původní spodek pak byl využit pro umístění prodlužky, kabelům ke klávesům a dalšího příslušenství. Do nového spodního dílu jsem tedy přidělal malý mixážní pult. Za něj jsem připevnil lištičku na fixaci kabelů vedoucích do tohoto mixu. Ten jsem propojil s vysílačkou umístěnou v pravém horním rohu. V poslední řadě se v tomto dílu nachází malá krabička, která zajišťuje přívodní vodiče mixu, jenž se zapojují do výstupu kláves.

Jelikož byl horní díl po vložení příslušenství těžký, převažoval celý kufr. Bylo tedy potřeba vymyslet mechanismus stability. Z dílů na uchycení radiátorů na zeď a části merkuru jsem vyrobil sklápěcí nožičky, které se rozevírají při otevírání kufru.

Click the image to show it in higher resolution
Kufr zepředu
Kufr zezadu
Mechanismus otevírání
Rozvod energie
Vnitřek kufru
Zajištění přívodních signálů

Vysílač a přijímač

Dalším krokem bylo vytvořit dvojici vysílače a přijímače. Nejdřív jsem si chtěl vysílač postavit sám, ale nakonec jsem se rozhodl pro komerční řešení (umožňující stereo přenos). Vysílač přijímá na vstupu sluchátkový výstup mixu a vysílá jej v FM pásmu. Jelikož však výrobce omezuje vyzařovací výkon, musel jsem přístroj trošku upravit. Odstraněním a přemostěním odporů u výstupu lze docílit odstranění omezení a tím i kýženého zvýšení vysílacího výkonu. Za tuto úpravu jsem se upřímně dlouho proklínal. Odstranit SMD součástky ve finále nebylo tak obtížné. Ale horor přišel při přidělávání přemostění místo jednoho z odporů. Se svojí běžnou výbavou a pájkou ne s příliš tenkým hrotem se stala celá akce neskutečně obtížnou.

Jako přijímač jsem použil staré FM kapesní rádio mající dvě tlačítka set a reset. Pomocným odporem jsem docílil zvýšení výstupní hlasitosti sluchátek. Pak jen stačilo na vysílači navolit výstupní frekvenci a opakovaným stiskem tlačítka set se pokusit najít naladěný kanál. Nutno říci, že na koncertech tento systém občas vypadl, což nebylo moc příjemné na opětovné naladění.

Click the image to show it in higher resolution
Vysílačka a kryt na konektory
Vysílačka před úpravou
Vysílačka po úpravě
První upravený přijímač

Druhá verze s novým přijímačem a vstupem

Z výše popsaných důvodů jsem se rozhodl koupit si nový přijímač. Opět cena hrála roli. Na bazaru jsem našel použitý MP4 přístroj s FM rádiem. Jediným problémem byla nefungující baterie. Přístroj tak vydržel v zapnutém stavu sotva 3 minuty. I vyhrabal jsem doma starou baterii z mobilu Nokia. Nakonec jsem našel takovou, která se rozměrově vešla do přijímače. Jediný problém tkvěl v jinde umístěných kontaktech. To jsem snadno obešel prostým připájením baterie na desku telefonu. Poté jen stačilo vše silou slisovat a zavřít. Nutno říci, že nyní již byl rack použitelný. Jak vysílač, tak přijímač měly display s navolenou frekvencí, která se uchovala i po vypnutí, což značně zjednodušovalo použití.

Poslední úpravou racku bylo přidání externího zvukového signálu. Za tímto účelem jsem si vyrobil malou krabičku s XLR konektorem a dvěmac přepínači. První přepínač kopíroval levý kanál na pravý v případě, kdy vstupní signál byl pouze mono. Druhý přepínač pak sloužil k volbě typu vstupního signálů - line a mic.

Click the image to show it in higher resolution
Připojení nové baterie
Domácí nabiječka
Opravený nový přijímač
Krabička pro přepínače
Krabička s přepínači
Finální realizace racku

Back to Creation, DIY.