Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Výroba domácích varhan

organ

Jakožto každý správný muzikant, i já jsem zatoužil okusit něco nového a tím pro mě byly varhany. Avšak v kostele nebydlím a je tam zima. Elektrické varhany jsou na můj vkus moc drahé (kolem půl miliónu), a tak jsem se rozhodl, že si postavím vlastní - především nožní část.

Zakoupil jsem si Roland JUNO-G, který používám jako hlavní manuál a své starší Yamaha QS-300 jako manuál vedlejší. Samozřejmě na každém nástroji jsem si musel naprogramovat zvuky jednotlivých rejstříků, poněvadž výrobci s tímto využítím zcela evidentně nepočítali. Poté již zbývalo postavit stojany a nožní klaviaturu...

Veškerá schémata jsem raději udělal v programu AutoCAD (studenská licence) a Eagle (freeware licence), poněvadž píši i maluji jako prasátko.

Click the image to show it in higher resolution
Finální realizace varhanních pedálů
Finální realizace varhanních pedálů
Finální realizace varhanních pedálů

Výroba nožní klaviatury

Výroba nožní klaviatury mi zabrala nejvíce času. Ten jsem převážně trávil v truhlářství ve vedlejší vesnici, kde jsem si nařezal a pokopletoval jednotlivé díly. Práce to byla velmi zdlouhavá, poněvadž bylo potřeba nařezat 196 dílků a poté navrtat celkem 98 otvorů.

Celá mechanika obsahuje 32 kláves, z čehož je 19 bílých (celé tóny) a 13 černých (půltóny). Bílé klávesy se zkládají ze dvou dílů, které stačí k sobě přišroubovat vrutem vedeným ze menšího dílku do většího, aby to tam nehezky ze zhora netrčelo. Menší dílek slouží jako schůdek na spínače - na vyrování výšky s černými klávesami. Černé klávesy se rovněž skládají ze dvou dílů. Menší díl slouží k vyvýšení klávesy, aby se na ní dalo hrát. Tento díl je přidělán na celkem malé ploše, a proto jsem zvolil jak sešroubování vruty, tak i slepení lepidlem.

Uchycení sestává ze dvou složených dílů. Díl na uchycení kláves se skládá ze 33 dílů B, 17 dílů C a 16 dílů D. Klávesy se do něj osazují na dvě závitové tyče, které procházejí celým složeným dílem. Díl na ukotvení kláves se skládá ze 33 dílů A, 17 dílů C a 16 dílů D. Tímto dílem klávesy procházejí a tím se usměrňuje jejich pohyb. Na tomto díle jsou také uchyceny pružiny, které klávesy vracejí nahoru. Pružiny jsem vypodložil špalíčky. Rozměry špalíčků závysí na velikosti pružin. Tím se však klávesy rozkmitávají, a proto je potřeba tento pohyb nahoru omezit. Já jsem tak provedl pomocí provázku, který jsem upnul na každou klávesu a tento díl. Oba tyto díly se pak přidělají k lavici - proto je vhodné uchycovat klávesy do kotvícího dílu až po připevenění těchto dílů k lavici. Složení těchto dílů je potřeba udělat precizně. Jednotlivé dílky jsem k sobě slepil lepidlem. Po namazání lepidlem je potřeba tyto díly pevně sklížit a srovnat, aby zaschly v rovině. Abych zvětšil pevnost, přišrouboval jsem k nim z každého boku lištičku.

Click the image to show it in higher resolution
Schéma kláves klaviatury
Schéma uchycení kláves
Umístění s pružinami v klaviatuře
Realizace umístění 3 kláves

Výroba lavice

Výroba lavice není obtížná. Je to část, na kterou jsou přidělány díly ostatních částí. Skládá se z 10 dílů. Se stavbou lavice mi pomáhal pan Hrazánek, truhlář u kterého jsem si vyráběl klaviaturu, protože obsahuje větší díly. Samotnému by kompletace přidělávala jen problémy.

Nejdříve je potřeba sestavit spodní rám (díly P1 až P7). Po té zadní část vypodložit, ze stran přidělat díly P9 a P10. Poté se přišroubuje už jen lavice (P8). Ke zvětšení stability celé lavice jsme nakonec přidělali do lavice ještě zadní stěnu pro jistotu (viz fotografie).

Na hotovou lavici nyní přiděláme klaviaturu. Začneme tím, že klávesama osazený díl přišroubujeme pod sedací část lavice. Poté pod klávesy podsuneme druhou část klaviatury a přišroubujeme k lavici tak, aby byla těsně před špalíčky, které jsou našroubovány zespoda na bílé klávesy. Nyní je vhodný čas na to připevnit pružiny pod jednotlivé klávesy. Pružiny je podle mě nejlepší připevnit na špalíčky, jejichž rozměry závisý na použitých pružinách. Je potřeba zvolit pružiny, které nebudou ani moc tuhé ani moc měkké. Záleží na gustu a možnostech stavitele. S uchycením kláves (ve smyslu aby se po zvednutí pružinou nerozkmitávaly a zůstaly v kostrukci) je vhodné počkat až po přidělání elektroniky - znesnadnil by se tak přístup.

Click the image to show it in higher resolution
Schéma dílů lavice
Schéma montáže lavice

Pokračovat na Creating home-made organs, 2nd part.
Back to Creation, DIY.