Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Programming in language Java

programming

Programming language Pepina

My own programming language Pepina that is a hybrid of progamming languages Basic and C++.

Tento programovací jazyk vznikl jako semestrální práce pro předmět X36PJP. Jazyk Pepina jsem vytořil úplně od začátku - začal jsem vytvořením syntaxe a přechodové tabulky pro automat, poté parseru kódu, analyzátoru a nakonec rozklad do derivačního stromu a následný překlad do java byte code.

Click the label to show the source code
Pepina-Lexer.java: Java source file
Pepina-Parser.java: Java source file
Pepina-Compiler.java: Java source file
Pepina-For.java: Java for cycle source file
Pepina.j: Outout example
Pepina.g: Grammar
Pepina-table.pdf: LL1 transition table

List of applications