Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Robotics based on Arduino platform

arduino board

Už od listopadu 2010 jsem tak přemýšlel, čemu dalšímu se budu věnovat. Nakonec, v lednu dalšího roku, jsem se rozhodl, že robotika bude ta správná volba. A také byla! Zpětně moho říci, že mě hodně baví. I když jsem neměl téměř žádné praktické a teoretické zkušenosti, či dovednosti, vrhnul jsem se do toho po hlavě a vše potřebné si nastudoval, případně po delším zamyšlení odvodil.

Koupil jsem si Merkur 8 jako základ pro svoje výrobky, k němu jsem si dokopil sadu ozubených kol a další motor navíc. Jako vyvojovou deska pro neznalé mi bylo doporučeno Arduino - vybral jsem si hned tu ,,největší" s čipem Atmel MEGA 2560. V elektru jsem si nakoupil odpory, spínače, ... prostě hromadu součástek, abych si mohl stavit periferie k tomuto čipu. Časem jsem si dokoupil i display, další motory, serva, ..., ale o tom později. Co všechno jsem k výrobkům potřeboval se dozvíte u každého zvlášť z připravené dokumentace přípravy a následné výroby.

Níže následují moje projekty - od těch úplně prvních a jednoduchých až k těm nejnovějším - snad i složitějším. Ke všemu je patřičná dokumentace - zdrojové kódy, schémata plošných spojů, fotografie, ... Pro účely zveřejnění jsem musel většinu průběžných materiálů projít a dodělat, což je spousta práce (když něco stavím, ,,napatlám" tam součástky, orientaci a velikosti v návrzích neřeším - to až při osazování, protože to je buď ve schématu nebo v hlavě), takže je potřeba nad tím i trochu při osazování přemýšlet, jelikož ne všechny drobnosti jsem musel nutně do dokumentace přidat.

Jelikož ne všechny mé postupy jsou standartní, doporučuji si přečíst vždy podsekce s důležitými informacemi... Robotiku jsem se rozhodl rozdělit do tří částí - Výrobky, HW a SW.

Contructions

HW - procesor peripheries

SW - libraries used to manipulate peripheries

References, thanks

Přednostně bych chtěl poděkovat pánům Karlovi Lebedovi a Jaroslavu Halgašíkovi za cenné rady a trpělivost.
Pro začátky, speficikace a dobré návody mi nejlépe posloužila domovská stránka open source projektu Arduino - adruino.cc