Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Buldozer z merkuru (dále jako pásák)

bulldozer

Pásák byl můj první výtvor na bitevním poli robotiky. Na jeho vytvoření jsem musel vyrobit spoustu základních periferií, napsat několik knihoven. Byl to kýžený úspěch mnohatýdenního usilovného snažení. Z výtvoru jsem měl velikou radost, sic to byl jen ,,obyčejný" pásák. Znamenal pro mě nebývalý úspěch a dobrý úvod a start do problematiky robotiky.

Pásák pro své fungování potřebuje dva motorky řízené pomocí H-můstku, napájecí zdroj 5V, dvě ultrasvítivé diody a nakonec IR-přijímač. Samozřejmostí je deska Arduina a spousta kabeláže. Použity jsou především vlastní knihovny Motor a IrDekoder.

Řízení probíhá pomocí univerzálního dálkového ovladače. Pásák reaguje na jednoduché příkazy - jeď dopředu, dozadu, otáčej se doleva, doprava, zastav. Jako třešnička na dortu slouží příkaz k rozsvícení a zhasnutí světel.

Jako základ jsou použity staré zbytky stavebnice Merkur, kteréžto jsem vyhrabal na půdě jako pozůstatek mého dětství. K pohonu slouží dva motorky - jeden byl součástí Merkuru 8, druhý jsem si dokoupil. Aby byly kompatibilní s konektory H-můstku a daly se jednoduše zapojovat atd., musel jsem motorky rozebrat, vyvést nové kontakty, dále jsem vyvedl i kostru kvůli filtraci a ochraně a vše přidělal na malou destičku, kterou jsem pak zezadu k motorku přilepil.

Pictures, schemes, videos

Click the image to show it in higher resolution
Pohled zezhora
Napájení a světla
Celkové provedení
Pohled zespoda - uchycení motorů

Source codes

Click the label to show the source code
Bulldozer.pde: arduino project

Back to Arduino.