Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Display

display

Pro zobrazování více znaků je vhodné si pořídit display. Tento má 4x20 políček velikosti 5x8. Jedná se o display ATM2004D s řadičem S6A0069. Tento řadič je kompatibilní se starším HD44780. Díky řadiči lze display snadno ovládat - řeknete mu kam umístit kurzor, jaký znak kam napsat - už se nemusíte starat o to, jakou tečku kdy rozsvítíte a pod (narozdíl od segmentů z jednoho z přechozích článků).

Jediné co je potřeba pro správnou funkčnost provést, je rozmyslet se, jestli ho budete používat s 8 datovými vodiči, či 4 a budete data posílat na dvakrát. Dále je potřeba učinit inicializační sekvenci při startu procesoru. Ta je různá pro zvolený režim 8/4. Obě sekvence jsou uvedeny v datasheetech displaye.

Při použití displaye s Arduinem tato starost odpadá - k Arduinu je dodávaná knihovna LiquidCrystal, kterou includujete, vytvoříte instanci a podle zvoleného konstruktoru určíte jak display chcete používat. Knihovna se již o celou inicializaci postará. Dále poskytuje pěkné funkce nad tímto displayem, které práci ještě více usnadní. Více se dočtete na stránce http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage v odstavci LiquidCrystal Library.

Zapojení

Zapojení je vážně trapně jednoduché. Každý takovýto display má 8 datových vodičů, vodič Enable (povolení zápisu dat), vodič RW (čtu / zapisuji), vodič RS ( posílám data / instrukci ). Dále samozřejmě nechybí kontakty VSS (0V) a VDD (+5V). Na V0 se pomocí trimru přivádá napětí mezi 0 až 5V určující úroveň kontrastu. Já jsem tam dal nechtíc místo 10K 100K trimr a pak je celá záležitost ,,napytel" - musí se trimrem otáčet velmi jemně, ale to se nastaví jednou... Některé displaye (jakož i tento) mají ještě 2 piny na podsvícení. Jelikož se pro něj uvádí hodnoty 4.2V, předřadil jsem mu odpor o velikosti 10Ω. Tím jsem zredukoval celkový počet připojujích pinů na 13 (z 16): 8(data) + 3(řízení) + 2(napájení). Jediné na co doporučuji si dávat pozor je pořadí pinů. Někteří výrobci ho mají v zrdcadlovém pořadí, avšak toto zjistíte buď z datasheetu nebo z potisku destičky.

Pictures, schemes, videos

Click the image to show it in higher resolution
Vývody pro připojení k procesoru
Celková realizace
Schéma zapojení displaye

Back to Arduino.