Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Vysokozdvižný vozík z merkuru

forklift

Další výzvou z oblasti zemědělských strojů byl vysokozvižný vozík. Jako inspirace mi pusloužila Desta mého strýce. Začal jsem od pro mě nejtěžší části. Tou bylo rotační ústrojí sloužící k vysýpání obsahu palet. O rotaci zpět se stará natažená gumička. Nakonec jsem jako mechanismus zvolil kontinuální servo, na který namotávám provázek, které přes kolo otáčí tyčkou, na které jsou uhyceny ,,vidle" sloužící k manipulaci s nákladem. Kontinuální servo lze vyrobit z klasického serva. Stačí odpojit potenciometr, místo něj připojit dva stejné odpory - čímž se nastolí střední pozice 90°. Dále se musí odstranit zarážka blokující pohyb posledního ozubeného kola v převodovce. To jde udělat pouhým odpájením kousku plastu a začištěním.

Následně jsem se pustil do samostatné kostry vozíku. Připevnil jsem servo a vytvořil mechanismus zatáčení zadních kol. Dále do konstrukce přišla převodovka Tamiya. Jeden vývod je použit na namotávání provázku zvedajícího díl z předchozího kroku, druhý vývod byl pak původně připojen k pohonu předních kol. Následovala montáž serva a připojení na kolejnice pro vidle. Toto servo slouží k náklonu dopředu a dozadu.

Ještěrku jsem doplnil o elektroniku, přední světla, zadní světla a kabinu s majáčkem, abych se přiblížil realitě i z vizuální stránky. Po naprogramování a následném testování jsem však zjistil, že pohybové vlastnosti vozíku jsou dosti špatné. Musel jsem tedy vozík asi z 75% rozebrat, rozebrat i nosnou konstrukci a zaintegrovat do ní nový motorek, který je přímo připojen na přední kola. Poté již stačilo znovu připevnit všechna serva, elektroniku a kabinu.

Obecně je postup vytváření jakýchkoli výrobků často doprovázen neustálým přestavováním až do finální podoby. S novým motorem již byly pojezdové vlastnosti dostatečné, stačilo již tedy pouze doladit programování a vycentrovat jednotlivá serva a vymezit jejich pohyb.

Co to umí?

S vysokozdvižným vozíkem jsem si hrál minimálně dva dny. Umí jezdit, zatáčet koly, rozsvěcet světla, blikat majáčkem. Vidle používané pro manipulaci s nákladem umí zvedat, naklápět i rotovat. Demonstraci můžete vidět v přiloženém videu, kde přijedu k paletě, naložím jí, dovezu k valníku a do něj jí vyklopím. Celé ústrojí je ovládáno univerzálním dálkovým ovládáním vlastní výroby popsaném v jednom z předchozích článků.

Závěrem bych jen dodal, jak je důležité vymezovat minimální a maximální pozici serva. Při pevných spojeních s konstrukcí (např. zatáčení zadních kol) a překročení maximálního možného úhlu daného mechanickou konstrukcí se servo stále snaží nastavit požadovanou pozici, což je však mechanicky nemožné. Při použití obyčejných serv s plastovými převody je pak výsledkem zničení ozubených koleček v převodovce serva. Stane-li se to jednou, dvakrát, dají se zuby ještě narovnat a vybrousit. Poté však se již vylámájí a je potřeba výměny koleček převodovky serva.

Pictures, schemes, videos

Click the image to show it in higher resolution
Díl pro rotaci nákladu
Servo pro zatáčení kol
Uchycení převodovky
Servo na náklon vidlí
Realitace I
Nový motor na pojezd
Nové uchycení serva
Elektronika
Přední světla, nový pohon
Finální demonstrace fukčnosti
S naloženou paletou...

Source codes

Click the label to show the source code
Forklift.pde: arduino project

Back to Arduino.