Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Knihovna pro ovládání alfa-numerického displaye

Tato knihovna je rozšířením knihovny pro ovládání sedmi segmentových disply. V tomto případě se jedná o ovládání 16-segmentového alfa-numerického display s piny A1..G2 HIJ KLM DP. V této verzi je opět se společnou Anodou (+).

Knihovna je napsána pro display zapojený společnou anodou - led dioda se rozsvítí, pokud je na pinu nula (je aktivní v nule). Úprava na knihovny pro display se společnou katodou je jednoduchá - v souboru Lib-alphaNumeric.cpp stačí přepsat 1 - (l & 1) za (l & 1), neboliu zrušit negaci zapisované hodnoty.

Source codes

Click the label to show the source code
Lib-alphaNumeric.cpp: implementace knihovny
Lib-alphaNumeric.h: hlavičkový soubor knihovny
Lib-alphaNumeric-digits.h: definice symbolů pro segmenty
Lib-alphaNumeric.pde: arduino demo project

Back to Arduino.