Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Knihovna pro zpracování analogového vstupu

Tato knihovna slouží k předzpracování analogového vstupu, kdy je potřebovat namapovat omezenou množinu možných vstupních hodnot na celkovou škálu. Pěkným příkladem je využití analogových vstupů v projektu univerzálního dálkového ovládání, kde je tato knihovna použita pro zpracování hodnot z řídících potenciometrů.

Mějme potenciometr, který při používání nedosahuje krajního hodnot. Hodnota analogového vstupu tedy nabývá pouze podmnožiny reálného rozsahu, avšak na výstupu chceme využít škálu celou. U ovládání dále chceme mít určitou oblast necitlivosti ve střední hodnotě - pokud jedna krajní pozice znamená pojezd dopředu, druhá pojezd dozadu, tak prostřední pozice značí stop. Tuto hodnotu však je téměř nemožné přesně navolit. Proto je vhodné okolo této hodnoty stanovit oblast necitlivosti, ve které když se potenciometr nachází, tak se na hodnotu dívá jako na konstantu. Tato knihovna mapuje daný rozsah reálných hodnot a velikost necitlivé oblasti na fyzický rozsah hodnot daný velikostí ADC převodníku.

Motivační příklad pro fyzické (skutečně naměřené hodnoty):

  • dopředu: 600 až 920 -> namapováno na 0 až 510
  • dozadu: 250 až 550 -> namapováno na 512 až 1023
  • necitlivá plocha: 550 až 600 -> namapováno na 511

Source codes

Click the label to show the source code
Lib-analog.cpp: implementace knihovny
Lib-analog.h: hlavičkový soubor knihovny
Lib-analog.pde: arduino demo project

Back to Arduino.