Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Knihovna pro dekódování IR signálu

Tato knihovna zpracovává modulovaný signal z IR modulátoru a dekóduje jej. Lze jí tedy využít ke zpracování signálu z libovolného dálkového ovládání v IR pásmu (většina těch, co mají ve předu IR diodu).

Každé dálkové ovládání má svůj specifický kód, tato knihovna pracuje s univerzálním ovladačem a kódem 002. Princip fungování je jasný - vzorkuju signál a podle odstupu změn logických úrovní vyhodnotím vstup (časování je dáno výrobcem).

Malá rada: při vzorkování nevypisujte do konzole - výpis je pomalý, ztratíte většinu dat, jaká já ponejprv. Data dávejte do matice - např velikosti 100 a po 1 vteřině od první změny (start dekódování) je vypište. Pozorováním zjistíte zákonitosti a pak již snadno navrhnete logiku pro zpracování.

Source codes

Click the label to show the source code
Lib-irDecoder.cpp: implementace knihovny
Lib-irDecoder.h: hlavičkový soubor knihovny
Lib-irDecoder-codes.txt: kódy tlačítek
Lib-irDecoder.pde: arduino demo project

Back to Arduino.