Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Knihovna ovládání motoru

Tato knihovna slouží k snadné obsluze běžných motorků. Pracuje v 2 režimech - pokud je definovaný pin na PWM, lze řídit otáčky motoru, pokud není, je motor trvale nastaven na nejvyšší výkon. Dále používá dva řídící piny - jejich kombinace určuje stav motoru: 0 0 = volný; 1 0 = vpřed; 0 1 = vzad; 1 1 = brzda. Tato knihovna je tedy v hodná k řízení H-můstku který má 3 řídící signály(popř 2 a PWM trvale v 1).

Knihovna dále ochraňuje motor před prudkými změnami - např. změna směru motoru. V tento okamžik by mohla vzniknout nejen velká proudová špička, ale i poškození motoru. Pokud je potřeba změnit směr, buď se zavolá funkce reverseMotor, která interně motor zastaví, uvolní a přepne směr, nebo musí programátor mezi změnou směru motor zastavit manuálně.

Source codes

Click the label to show the source code
Lib-motor.cpp: implementace knihovny
Lib-motor.h: hlavičkový soubor knihovny
Lib-motor.pde: arduino demo project

Back to Arduino.