Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Knihovna pro ovládání 7 segmentového displaye

Tato knihovna umožňuje zobrazovat číslice a základní znaky na sedmisegmentovém display. Znaky jsou nadefinované ve zvláštím souboru.

Knihovna je napsána pro display zapojený společnou anodou - led dioda se rozsvítí, pokud je na pinu nula (je aktivní v nule). Úprava na knihovny pro display se společnou katodou je jednoduchá - v souboru Lib-segment.cpp stačí přepsat 1 - (l & 1) za (l & 1), neboliu zrušit negaci zapisované hodnoty. Zapojení pinů je standartní: A..G, DP

Source codes

Click the label to show the source code
Lib-segment.cpp: implementace knihovny
Lib-segment.h: hlavičkový soubor knihovny
Lib-segment-digits.h: definice symbolů pro segmenty
Lib-segment.pde: arduino demo project

Back to Arduino.