Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Knihovna pro řízení servo motorů

Tato knihovna slouží k pohodlnému ovládání serva. Umožňuje plynulou regulaci rychlosti pohybu serva na vybranou pozici pomocí zvoleného počtu kroků a cílového úhlu. Tím lze předejít nežádoucímu škubání serva pokud situace vyžaduje spíše plynujelší pohyb.

Výchozí krok, při kterém je servu měněna poloha je 15ms. V každém kroku se tedy postupně inkrementuje poloha serva až do kýžené pozice. Čím méně kroků, tím se servo pohybuje rychleji. Knihovna se nevěnuje generování PWM pulzů. Pro ovládání na pozadí využívá již existující knihovní funkce přiložené k arduinu.

Source codes

Click the label to show the source code
Lib-servo.cpp: implementace knihovny
Lib-servo.h: hlavičkový soubor knihovny
Lib-servo.pde: arduino demo project

Back to Arduino.