Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Knihovna spínač - klasický / mžikový

Tato knihovna je moje prvotina v rámci programování pro Arduino. Na této knihovně jsem se učil vytvářet objekty pro arduino. Následně jsem musel určit místo, do kterého se třída musí nahrát, aby byla přístupná všem programům. Jedná se o adresář <base>/hardware/arduino/cores/arduino. Jedná se o třídu, která poskytuje dvě základní funkce:

  • klasický spínač - vrací true pokud je stisknutý, false pokud není
  • mžikový spínač - po stisknutí vrátí 1x true, poté již vrací false dokud se spínač neuvolní a nestiskne znovu
Pro nahrávání knihoven do zmíněného adresáře jsem si vytvořil ve Visual Basic 6.0 jednoduché gui, které proskenuje adresáře, detekuje knihovny, a ty pak překopíruje.

Hodnota se čte z pinu v momentě volání funkce. Aby nedocházelo k přeslechům, lze definovat minimální čas [ms], po který musí být spínač stisknut, než je jeho sepnutí detekováno (default 10ms).

Source codes

Click the label to show the source code
Lib-switch.cpp: implementace knihovny
Lib-switch.h: hlavičkový soubor knihovny
Lib-switch.pde: arduino demo project

Back to Arduino.