Pages are not fully translated for the English language.

Latest posts

Traktor z merkuru, verze 2

forklift

Poté, co jsem začal vyrábět vzhlednější podoby výsledných výtvorů, rozhodl jsem se vytvořit i vzhlednější traktor a rozšířit poskytovanou funkčnost. Chtěl jsem, aby traktor měl i náhon a postavit si za traktor nějaký pěkný stroj. Inspirací mi byl opět traktor Zetor Crystal 8011 a nahrnovač, který je za ním téměř permanentně připojený, a s kterým jsem strávil desítky hodin na loukách tvoře řádky pro balíkovač.

Jelikož jsem už od počátku předpokládal, že výsledná konstrukce bude těžká, a chtěl jsem, aby traktor vyvinul alespoň nějakou rychlost, dal jsem do podvozku každému kolu samostatný motor. To samozřejmě znamenalo i to, že budu muset naimplementovat softwarový diferenciál, aby traktor rozumně zatáčel. Následně jsem osadil přední kola a připojil je na servo, které se stará o zatáčení. Kompletací těchto dvou dílů vznikla základní kostra celého traktoru.

Jakožto pohon pro náhon jsem zvolil kontinuální servo kvůli omezeným prostorům. O zvedání tříbodového závěsu (klepet) se stará standartní servomotor. Traktor pak již stačilo osadit světly, procesorem a destičkami k periferiím, vše propojit a naprogramovat. Aby traktor působil vzhledněji, vytvořil jsem mu i pěknou kabinu s krytem na motor (zde procesor).

Poslední výzvou bylo vytvořit funkční nahrnovač za traktor, který se bude připojovat pomocí tříbodového závěsu, a který bude poháněn náhonem, čímž se nahrnovač roztočí. Dlouho jsem přemýšlel nad celým mechanismem přívodu kroutícího momentu a zvedáním zvedacího ústrojí. Nejprve jsem vzal velké kolo. To jsem dal na pevně na tyčku. Na velké kolo byly přidělány ramena, která nosí pera používaná k nahrabování.

Samotný náhon pak musí vést nad tímto ústrojím. Pomocí dvou ozubených jsem vytvořil převod z kolmé osy na vodorovnou. Pomocí dvojice kardanových hřídelí je pak připojen pohon ke kontinuálnímu servu. Celá horní konstrukce je pak připojena na tříbodový závěs, čímž je zvedána i s nahrnovacími rameny, zatímco kola zůstávají pevně na zemi.

Pictures, schemes, videos

Click the image to show it in higher resolution
Uchycení zadních kol na motory
Zatáčení předních kol pomocí serva
Základní konstrukce traktoru
Kontinuální servo na náhon
Podpora pro tříbodový závěs
Elektronika I
Elektronika II
Umístění procesoru
Rám konstrukce nahrnovače
Realizace nahrnovače
Detail převodů nahrnovače
Výsledná podoba traktoru

Source codes

Click the label to show the source code
Tractor2.pde: arduino project

Back to Arduino.